Kabineti

Elora KOKALARI

Drejtore e Kabinetit

Borana SHALA

Këshilltare

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

Endri XHINA

Këshilltar

Florenca KORBI

Këshilltare

Ervin Hoxha

Këshilltar