Elora KOKALARI

Drejtore e Kabinetit

 

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

Hilë Lushaku

Arlinda HOTI

Këshilltare

Arlinda Hoti

Florenca KORBI

Këshilltare

Endri XHINA
Këshilltar
Borana SHALA
Këshilltare
Admirina PEÇI
Këshilltare