Kabineti

Lorena PULLUMBI

Drejtore e Kabinetit

Arjanit ARAPI

Këshilltar

Alket BRAHO

Këshilltar

Bilbil DERVISHI

Këshilltar

Eljesa BRECA

Këshilltar