Konsultimi publik

 1. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018
 2. Koordinatori për konsultimin publik
 3. Projektligji “Për shtetësinë” Raporti i Vlerësimit të Ndikimit, p.ligji “Për Shtetësinë”Relacioni për p.ligjin “Për Shtetësinë”
 4. Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”
 5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar
 6. Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 “Per Policine e Shtetit”, i ndryshuar
 7. Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike
 8. Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave
 9. Projektligji “Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore”
 10. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”
 11. Projektligj “Per dhenie amnistie”
 12. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 13. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 14. Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
 15. Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve
 16. Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia
 17. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 18. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 19. Projektligji “Për sistemin e adresave”
 20. Konsultimi publik per projektligjin per “Komunikimet elektronike”
 21. Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 22. Athinë: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 23. Konsultimi për projektin e “Popullimit” ne Lezhe
 24. Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI)
 25. Projektligji “Komunikimet elektronike” i ndryshuar
 26. Projektligji për ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit
 27. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2016
 28. Konsultimi për projektligjin “Për sigurinë publike”
 29. Projektligji “Për Sigurinë Publike”
 30. Ligji per Njoftimin dhe Konsultimin Publik
 31. Ligji “Per te drejten e informimit” – nr 119, 2014
 32. Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”