Koordinatori për konsultimin publik

Koordinatori i Ministrisë së Brendshme për Konsultimin publik të akteve ligjore është znj. Besmira Hoxha. 

Për çdo propozim apo sugjerim ju mund të shkruani në adresën e saj: Besmira.Hoxha@mb.gov.al