Informacionet dhe dokumentet më të kërkuara

Informacionet dhe dokumentet më të kërkuara janë:

1. Informacione lidhur me procesin e Konsultimit Publik për ligjet;

2. Informacione mbi të dhënat personale të shtetasve;

3. Informacione mbi procedurat lidhur me tendera apo kontrata të ndryshme.