VKM – Për përcaktimin e pajisjeve të veçanta, të ngjyrave dhe shenjave për mjetet e PSH