Verifiko emrin në listën zgjedhore. Publikohet lista përfundimtare e zgjedhësve - Ministria e Brendshme
Postuar më: 19/04/2023

Verifiko emrin në listën zgjedhore. Publikohet lista përfundimtare e zgjedhësve

Në 14 Maj 2023 mbahen zgjedhjet për Njësitë e Qeverisjes Vendore – SPOT VIDEO

Çdo shtetas që deri në 14 maj mbush moshën 18 vjeç, ka të drejtën kushtetuese të votës.

Pranë çdo Njësie të Qeverisjes Vendore apo KZAZ-je janë shpallur listat zgjedhore. Aty mund të verifikoni emrin tuaj në listë dhe Qendrën e Votimit.

Emrin në listë mund ta verifikoni edhe duke kontrolluar on-line në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme apo KQZ: www.mb.gov.al – www.kqz.gov.al apo platformës e-Albania

Për çdo pyetje apo paqartësi mund të shkruani në adresën e-malit: gjendja.civile@mb.gov.al

Publikohet lista përfundimtare e zgjedhësve për zgjedhjet vendore, të 14 majit 2023. Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në Ministrinë e Brendshme, të drejtën e votës e kanë 3,650,550 shtetas shqiptarë.

  • 3,650,550 shtetas shqiptarë me të drejtë vote;
  • 122,545 zgjedhës votojnë për herë të pare;
  • 1,111 shtetas nuk janë papërfshirë në lista për shkak të dekriminalizimit;
  • 5,211 është numri i qendrave të votimit.

 

Proces i hartimit të listës përfundimtare të zgjedhësve është kryer nën mbikëqyrjen e auditëve teknicienë të Komisionit Qendror të Zgjedhësve. Në vijim të komunikimeve për listën e zgjedhësve, nënvizojmë se ky proces ka kaluar në disa faza në zbatim të dekretit të Presidentit.

  • ekstrakti i parë i përbërësve zgjedhorë u publikua në 6 nëntor 2022;
  • ekstrakti i dytë i përbërësve zgjedhorë u publikua në 22 nëntor 2022;
  • ekstrakti i tretë i përbërësve zgjedhorë u publikua në 19 dhjetor 2022;
  • ekstrakti i katërt i përbërësve zgjedhorë u publikua në 21 janar 2023;
  • ekstrakti i pestë i përbërësve zgjedhor u publikua në 19 shkurt 2023;
  • ekstrakti i gjashtë i përbërësve zgjedhorë u publikua në 20 mars 2023.

 

Çdo qytetar është i lutur të verifikojë emrin e tij në listën e zgjedhësve nëpërmjet shërbimit online në portalin “e-albania” si dhe për çdo pretendim mund t’u drejtohet zyrave të Gjendjes Civile në bashki dhe njësi administrative.

Lista përfundimtare e zgjedhësve përmbyll kështu procesin e hartimit dhe shpalljes së Listës së Zgjedhësve. DPGJC në çdo bashki do të përmbushë në vijim çdo detyrim ligjor, që rrjedh nga Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, për përgatitjen e infrastrukturës zgjedhore.

Ftojmë çdo qytetar që posedon një dokument biometrik, letërnjoftim apo pasaportë, të cilës i ka skaduar afati i vlefshmërisë, t’u drejtohet zyrave të aplikimit, për t’u pajisur me këto dokumente me qëllim që në datën 14 maj, të kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre.