Udhëzimi për hartimin dhe shpalljen e listave zgjedhore të Qershorit 2017

Ministri i Punëve të Brendshme Saimir Tahiri në bazë të detyrimeve të Kodit Zgjedhor ka nxjerr udhëzimin për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017.

Në udhëzim janë përcaktuar datat e publikimit të ekstrakteve zgjedhore, ndarja e qendrave të votimit sipas numrit të përcaktuar të votuesve, si dhe procedurat për njoftimin e qytetarëve.

 

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA