Të dhëna - 57 vendime të trupave të KJV nga nisja e detyrës - Ministria e Brendshme
Postuar më: 03/12/2021

Të dhëna – 57 vendime të trupave të KJV nga nisja e detyrës

Të dhëna – 57 vendime të trupave të KJV në total:

⇒ 40 konfirmime në detyrë;

⇒ 5 përjashtime nga detyra;

⇒ 6 zyrtarë janë dorëhequr nga detyra;

⇒ 1 proces i ndërprerë, pasi zyrtari doli në pension pleqërie;

⇒ 2 proces në gjykim, në pritje të vendimit;

⇒ 2 detyrim për të ndjekur trajnimin e detyrueshëm pranë Akademisë së Sigurisë;

⇒ 1 lirim nga detyra me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së, konstatohet rast i papajtueshmërisë me funksionin.