Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë

27 Prill, Durrës dhe Kamzë – Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europiane dhe organizatën “Të ndryshëm dhe të Barabartë”, më datën 27 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në shkollën 9 vjeçare “Met Hasa” Durrës dhe në gjimnazin “Ibrahim Rrugova” Kamëz, ku morën pjesë rreth 74 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Qëllimi i takimeve ishte informimi dhe ndërgjegjësimi i fëmijëve, vendosja e urave të komunikimit me fëmijët dhe shpërndarja e informacionit tek bashkëmoshatarët e tyre lidhur më këtë fenomen, duke krijuar kështu një rrjet nxënësish kundër trafikimit të personave.

Theksi u vu tek mënyra e raportimit të rasteve të dyshuara të trafikimit nëpërmjet Linjës Kombëtare 116006 dhe Aplikacionit “Raporto! Shpëto!” si dhe identifikimit të viktimave e viktimave të mundshme të trafikimit e shërbimet që i ofrohen atyre.