Struktura Organizative

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Plarent Ndreca


Kontakt:
Email: Plarent.Ndreca@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (Institucion varësie)

Ardi Veliu


Kontakt:
Email: Ardi.Veliu@asp.gov.al

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako


Kontakt:
Email: gramossako@yahoo.com

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore


Kontakt:

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (Institucion varësie)

Muhamet Rrumbullaku


Kontakt:
Email: Muhamet.Rrumbullaku@shcba.gov.al

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

 


Kontakt:

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Idriz Haxhiaj


 

Kontakt: Idriz.haxhiaj@mb.gov.al

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

Ferdinant Tarazhi


 

Kontakt: Ferdinant.Tarazhi@mb.gov.al

Drejtoria për Çështjet Vendore dhe Prefekturat

Alma Mele


 

Kontakt:
Email: Alma.mele@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

Silvana Banushi


 

Kontakt: Silvana.Banushi@mb.gov.al

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Elona Hoxhaj


Kontakt:

Elona.Hoxhaj@mb.gov.al

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Sadleva Bodo


Kontakt:

Sadleva.Bodo@mb.gov.al

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Sokol Sheti


Kontakt:
Email: Sokol.Sheti@mb.gov.al

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit


Kontakt:

 

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

 


Kontakt:

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Viktor Hysaj


Kontakt:
Email: viktor.hysaj@mb.gov.al

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

 


Kontakt:

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

 


Kontakt:
Email:

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Bledar Doracaj


Kontakt:
bledar.doracaj@dpgjc.gov.al

Drejtoria e Auditimit

Arjan Sulaj


Kontakt:
Email: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave

Sokol Peza


Kontakt:
Email: Sokol.peza@mb.gov.al

Drejtoria e Sistemeve Informatike

Vangjush Stavro


Kontakt:
Email: Vangjush.Stavro@mb.gov.al

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Drejtor: Edlira Naqellari


Kontakt: Edlira.Naqellari@mb.gov.al

Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve

Ylber Pjetërnikaj


Kontakt: Ylber Pjetërnikaj@mb.gov.al

 

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave

Ani Omuri

Kontakt: Ani Omuri@mb.gov.al

Drejtoria Teknike

Flutura Çekrezi


Kontakt: Flutura Çekrezi@mb.gov.al

Drejtoria e Standarteve dhe Monitorimit të Cilësisë

Mirlind Polovina


Kontakt:

Mirlind Polovina@mb.gov.al

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT)

Dallëndyshe Bici


Kontakt:
Email: diti.bici@yahoo.fr – www.ikmt.gov.al

Drejtoria e PMNZSH (Zjarrfikëset)

Alfred Kristuli


Kontakt:
Email: Alfred.Kristuli@mb.gov.al

Qendra e Pushimit të MB-së (Institucion varësie)

 


Kontakt:

 

 

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (Inst. varësie)

Bekim Murati


Kontakt:
Email: Bekim.Murati@mb.gov.al

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit (Institucion varësie)

Anila Agalliu


Kontakt:
Email: Anila.Agalliu@mb.gov.al

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Eliot Jaupllari


Kontakt:
Email: Eliot.Jaupllari@mb.gov.al