Struktura Organizative

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Elena Pici


Kontakt

e-mail: Elena.Pici@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (Institucion varësie)

Gledis Nano


Kontakt

e-mail: Gledis.Nano@asp.gov.al

www.asp.gov.al

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako


Kontakt

e-mail: gramossako@yahoo.com

www.garda.gov.al

IKMT (Institucion varësie)

Kryeinspektor Ajet Zyberi


Kontakt

e-mail: Ajet.Zyberi@mb.gov.al

 

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

SHÇBA (Institucion varësie)

Muhamet Rrumbullaku


Kontakt

e-mail: Muhamet.Rrumbullaku@shcba.gov.al

www.shcba.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave për Rendin dhe Sigurinë Publike

Idriz Haxhiaj

(në detyrë)


Kontakt

e-mail: Idriz.Haxhiaj@mb.gov.al

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV)

Saimir Plaku


Kontakt

e-mail: Saimir.Plaku@mb.gov.al

https://amvv.qeverisjavendore.gov.al/

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Viktor Hysaj

(në detyrë)


Kontakt

e-mail: Viktor.Hysaj@mb.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave për Çështjet Vendore dhe Prefekturat


Kontakt

e-mail:

Agjencia e Administrimit të Pasurive dhe Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara

AAPSK (Institucion varësie)

Qirjako Theodhor


Kontakt

e-mail: Qirjako.Theodhor@aapsk.gov.al

Drejtoria e Monitorimit

Ferdinant Tarazhi


Kontakt: Ferdinant.Tarazhi@mb.gov.al

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive

Idriz Haxhiaj


Kontakt

e-mail: Idriz.haxhiaj@mb.gov.al

Drejtoria e Programit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Fatmir Shehu


Kontakt

e-mail: Fatmir.Shehu@mb.gov.al

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit

Elsonida Rama


Kontakt

e-mail: Elsonida.Rama@mb.gov.al

Drejtoria e Azilit dhe të Huajve, si dhe Shtetësisë

 


Kontakt

e-mail:

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

 


Kontakt

e-mail:

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Bledar Doracaj


Kontakt

e-mail: Bledar.Doracaj@mb.gov.al

Koordinator i Rrjetit Antikorrupsion (Gjendjes Civile)

Blerina Karaj


Kontakt

email: blerina.karaj1@drejtesia.gov.al

Drejtoria e Hartimit të Procedurave dhe Dokumenteve Biometrike

Sokol Peza


Kontakt

e-mail: Sokol.Peza@mb.gov.al

Drejtoria e Administrimit të Regjistrave dhe Kontrollit të Shërbimeve

Vangjush Stavro


Kontakt

e-mail: Vangjush.Stavro@mb.gov.al

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Viktor Hysaj


Kontakt

e-mail: Viktor.Hysaj@mb.gov.al

Drejtoria e Miradministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

Artur Kala


Kontakt

e-mail: Artur.kala@mb.gov.al

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Eliot Jaupllari


Kontakt

e-mail: Eliot.Jaupllari@mb.gov.al

Qendra e Pushimit, Durrës (Institucion varësie)

Ahmet Doda


Kontakt

e-mail: Ahmet.Doda@mb.gov.al

Shërbimi Zjarrfikës – Drejtoria e Përgjithshme

Alfred Kristuli


Kontakt

e-mail: e-mail: Alfred.Kristuli@mb.gov.al

Agjencia për Hartimin e Programeve të Veçanta të Shtetësisë


Kontakt

e-mail:

Drejtoria e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun

Ardian Bita


Kontakt

e-mail: Ardian.Bita@mb.gov.al

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Kastriot Dervishi


Kontakt

e-mail: Kastriot.Dervishi@mb.gov.al

Drejtoria e Auditimit

Arjan Sulaj


Kontakt

e-mail: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkues (Institucion varësie)

Ermir Aliçka


Kontakt

e-mail: Ermir.Aliçka@mb.gov.al

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP)


Kontakt

e-mail:

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

Daniela Çekani


Kontakt

e-mail: Daniela.Çekani@mb.gov.al