Si organizohen ankandet publike tek Rezervat Materiale të Shtetit?

Rezervat Materiale të Shtetit, të organizuara në 7 drejtori rajonale, në Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Vlorë, Mat dhe Pukë organizojnë periodikisht ankande publike për mallra të sekuestruara apo konfiskuara nga autoritetet.

Çdo i interesuar mund të konsultojë faqen web për detajet e këtyre ankandave: http://dprmsh.gov.al/category/ankande/