Rimbursim i kuponëve për dokumenta biometrike

RIMBURSIM I KUPONËVE TË VJETËR PËR DOKUMENTA BIOMETRIKE DERI NË 31 JANAR 2015

  1. Rimbursim i Kuponave me Tarifa te Vjetra