Raporti Mujor

Ministria e Brendshme, raporti mujor Shtator 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Gusht 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Korrik 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Qershor 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Maj 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Prill 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Mars 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Shkurt 2022 – Kliko

Ministria e Brendshme, raporti mujor Janar 2022 – Kliko

Policia e Shtetit, viti 2022: Janar Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik,  Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor

Policia e Shtetit, viti 2021: JanarShkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik,  Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor

Policia e Shtetit, viti 2020Janar, Shkurt, Mars, Prill   Maj, Qershor  Korrik, Gusht,  Shtator,  Tetor, Nëntor,  Dhjetor

SHÇBA, Garda e Republikës

Raporti Vjetor 2019: Policia e Shtetit, SHÇBA, Garda e Republikës, IKMT, AMVV, QKPA, QSHAMT, Shtëpia e Pushimit Durrës,

Policia e Shtetit, viti 2019: Janar,  Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor

Raporti Vjetor 2018

Policia e Shtetit, viti 2018: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor

Policia e Shtetit, viti 2017: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor

Policia e Shtetit, viti 2016: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor 

Policia e Shtetit, viti 2015: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor 

Policia e Shtetit, viti 2014: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor 

Policia e Shtetit, viti 2013: Tetor – Dhjetor