Raporti Mujor

PSH, 2023: Janar,  Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor

MB, 2022 – Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor

PSH, 2022: Janar Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor

PSH, 2021: JanarShkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik,  Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor

PSH, 2020Janar, Shkurt, Mars, Prill   Maj, Qershor  Korrik, Gusht,  Shtator,  Tetor, Nëntor, Dhjetor, SHÇBA, Garda

Raporti Vjetor 2019: Policia e Shtetit, SHÇBA, Garda, IKMT, AMVV, QKPA, QSHAMT, Shtëpia e Pushimit DR

PSH, 2019: Janar,  Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor

Raporti Vjetor 2018

Policia e Shtetit, viti 2018: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor

PSH, 2017: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor

PSH, 2016: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor 

PSH, 2015: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor 

PSH, 2014: Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nentor, Dhjetor 

Policia e Shtetit, viti 2013: Tetor – Dhjetor