Procedurat për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia – 2001

Udhëzim për procedurat dhe dokumentacionin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare – 2001.

  1. Udhezimi i Shtetesise Viti 2001.pdf