Persona në kërkim – Telefononi falas në 112, 129


KJO ËSHTË NJË LISTË ME EMRA DHE FOTO E PERSONAVE NË KËRKIM (KLIKO KËTU).
Nëse keni dijeni për vendndodhjen e tyre, telefononi menjëherë në nr. falas 112, 129.

Bashkë ta bëjmë ambjetin ku jetojmë dhe shoqërinë më të sigurt!