Partnerët

 1. Prezantohet studimi i IOM dhe Universitetit të Bedfordshire
 2. Buletini Informativ Nr.12 (Janar-Prill 2017)
 3. Buletini antitrafik 12
 4. Vlorë/UN Gift Box, e hapur nga 30 korriku deri në 1 Gusht
 5. UNË JAM SI TI! – Fushata kundër fenomenit të trafikimit të personave
 6. Takime ndërgjegjësuese në qarkun e Fierit lidhur me fëmijët e pashoqëruar
 7. Strategjitë dhe Planet Kombëtare të Veprimit Antitrafik
 8. Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit
 9. Udhëzues për Identifikimin dhe Punën me Viktimat e Trafikimit
 10. Urdhër i kryeministrit për KRAT nr.6, 26 Janar 2017
 11. Memorandum Mirëkuptimi KKA – WV
 12. Memorandum KKA – PSH – ISHPSHSH
 13. Marrëveshje KKA – Polici – Caritas
 14. Baza Ligjore
 15. Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit
 16. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2017
 17. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2016
 18. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2014
 19. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2013
 20. Annual Report 2015
 21. Raport për zbatimin e Strategjisë së Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të Veprimit 2014-2017
 22. Raporte mbi Zbatimin e Strategjive dhe Planeve Kombëtare të Veprimit
 23. Mekanizmat kundër dhunës dhe trafikimit – Raport
 24. Raporte të Institucioneve Ndërkombëtare mbi Çështjet Antitrafik në Shqipëri
 25. Takime ndërgjegjësuese në qarkun e Elbasanit lidhur me fëmijët e pashoqëruar
 26. Takimi i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit
 27. Tiranë- Vijon ndërgjegjësimi mbi parandalimin e migracionit të parregullt 
 28. Berat – Vijon ndërgjegjësimi për migracionin e parregullt
 29. Shkodër – Takime konsultuese për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020
 30. Takim konsultues në Vlorë për Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020.
 31. Fier : Takime ndërgjegjësuese për projektin “Mbi parandalimin e migracionit të parregullt”
 32. Migrimi i parregullt: Takime info-ndërgjegjësuese në Lezhë
 33. Vlora në kalendarin për ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile mbi migracionin e parregullt drejt BE
 34. Gjirokastër – Takim informues mbi parandalimin e migracionit të parregullt
 35. Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë
 36. Shkodër – Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt
 37. Kukës – Takimi ndërgjegjësues i radhës për projektin mbi parandalimin e migracionit të parregullt
 38. Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020
 39. Trajnimet “Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2”
 40. Elbasan – Vijon fushata informuese “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!”
 41. “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!” – Tur takimesh në Dibër
 42. Takime në 12 qarqe, në zbatim të programit “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!”
 43. Trajnimet mbi respektimin e të drejtave të viktimave të trafikimit nga institucionet lokale të zbatimit të ligjit
 44. Kalendari i muajit kundër trafikimit të personave – Tetor 2017
 45. Selitë dhe Yzberisht : Takim informues me komunitetin rom dhe egjiptian
 46. Shqipëri-Kosovë, takim bashkëpunimi në luftën kundër trafikimit të personave
 47. Dita ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve – Aktivitet në Elbasan
 48. Flash mob dhe UN Gift box – Aktivitet ndërgjegjësues për 1 Qershorin
 49. Takime ndërgjegjësuese në Koplik, Shkodër
 50. Takime informuese në shkollat në Patos dhe Fier
 51. Takime ndërgjegjësuese në Tiranë
 52. Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë
 53. Takimet ndërgjegjësuese – Shkodër
 54. Vlorë, vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe punonjës socialë
 55. Takimet ndërgjegjësuese me studentë dhe pedagogë – Ndalesa e radhës, Vlora
 56. Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues e punonjës socialë në kryeqytet
 57. Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me gjimnazistë dhe nxënës në Tiranë
 58. Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me studentë në Shkodër
 59. Kalendari i takimeve në shkolla
 60. Drejtoria Antitrafik nis takimet ndërgjegjësuese nga Tirana dhe Farkë e Vogël
 61. Koodinatori Kombëtar takim me Komitetet Rajonale të Luftës kundër Trafikimit të Personave
 62. Zv/Ministrja e Punëve të Brendshme, vizitë pune në Mbretërinë e Bashkuar
 63. Mbahet takimi i radhës i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit
 64. Konferencë përmbyllëse e projektit “Fuqizimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri”
 65. KALENDARI I MUAJIT TETOR
 66. Nis fushata kombëtare “Muaji i Luftës kundër Trafikimit të Personave”
 67. Buletini Nr.12 (Janar-Shkurt-Mars-Prill 2017)
 68. Buletini informativ Nr.11 (Shtator-Nëntor-Dhjetor 2016)
 69. Buletini Informativ Nr.10 (Maj-Qershor-Korrik-Gusht 2016)
 70. MPB, Drejtoria Antitrafik – Buletini Special 2016
 71. Buletini Informativ – Prill 2016
 72. Buletin Informativ – Dhjetor 2014
 73. Edicioni special i Buletinit për javën Antitrafikim 18 – 24 Tetor 2014
 74. Mblidhet Task-Forca, hartohet përcaktohet plan-veprimi për të ardhmen
 75. Shqipëri – Kosovë – Mal i Zi, protokoll bashkëpunimi për antitrafikimin
 76. Përmirësimi i mekanizmit kombëtar të referimit në fushën e trafikimit te personave
 77. Trajnim për identifikimin e viktimave të trafikimit
 78. Tiranë – Takim i koordinatorëve Kombëtarë Rajonalë kundër trafikimit të personave
 79. Vjenë – Koordinatori Antitrafik në konferencën e OSBE
 80. Takim informues e ndërgjegjësues me nxënës e psikologë të 6 shkollave
 81. Mekanizmi Kombëtar i Referimit, implementim efektiv në nivel lokal
 82. Gjebrea firmos memorandum mirëkuptimi me WVA, me fokus fëmijët
 83. Takim me organizatat e shoqërise civile që punojnë me çështjet e trafikimit të personave
 84. Kalendari i aktiviteteve gjatë muajit të ndërgjegjësimit antitrafik Tetor 2015
 85. Kalendari i aktiviteteve ndërgjegjësuese, fushata Korrik – Gusht – Dhjetor 2015
 86. Spot – Fushatë ndërgjegjësimi kundër trafikimit
 87. KARTA SHËNDETËSORE FALAS PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT
 88. Vjenë, takim për parandalimin e migracionit të paligjshëm
 89. Së bashku kundër trafikimit të personave, 14 Maj 2015 – Video
 90. Takim përmbyllës i vizitës tematike të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM) pranë Këshillit të Evropës
 91. Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri
 92. Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave
 93. Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit të personave
 94. Policimi në komunitet një qasje pozitive në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore
 95. Takime informuese me Komitetet Rajonale Antitrafik mbi Linjën Kombëtare 116 006 dhe Aplikacionin “Raporto!Shpëto!
 96. Fuqizimi i strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit
 97. NË KUADËR TË JAVËS KOMBËTARE ANTITRAFIKIM (20 tetor)
 98. Raporti i SHBA per eleminimin e punes per femijet dhe identifikimin e viktimave te trafikimit
 99. Zv/ministrja Gjerbrea pret Drejtorin e Qendrës Rajonale të MARRI-t në Shkup, Maqedoni
 100. Dhuna në familje – Takim mes Gjebreas dhe OJF/Prezantohet studimi
 101. Lufta kundër trafikimit të brendshëm të fëmijëve: Sfidat dhe zgjidhjet
 102. Raporti i DASH-it për trafikimin 2013 – Shqipëria del nga lista e vëzhgimit
 103. Konferenca e Linjës Kombëtare 116 006 dhe Aplikacionit “Raporto! Shpëto!”
 104. Gjebrea në konferencën “Prezantimi i gjetjeve paraprake të studimit” – Maqedoni
 105. Ndjekje penale proaktive për veprat e trafikimit të personave
 106. Aplikacione telefonike për të identifikuar viktima të mundshme të trafikut
 107. Zv/ministria Gjebrea pret kryetarin e Fondacionit për Trafikimin e Personave në Mbretërinë e Bashkuar
 108. Antitrafikimi / Gjebrea: Mungesa e koordinimit në nivel vendor, kushtëzon suksesin
 109. Gjebrea: Bashkëpunimi Prokurori-Polici, kyç për luftën anti-trafik
 110. Operatorët turistike shprehin angazhimin në luftën antitrafik
 111. Adresimi i Anti-Trafikimit me anë të Teknologjisë Celulare
 112. Grup Këshillimor i Shoqërisë Civile për Luftën Anti-trafik të Qënieve Njerëzore
 113. Aktivitete të Njësisë Antitrafik
 114. Vizioni i ri për funksionimin e Komitetit Shtetëror Antitrafik