Partnerët

 1. Buletini Informativ Nr.12 (Janar-Prill 2017)
 2. Buletini antitrafik 12
 3. Vlorë/UN Gift Box, e hapur nga 30 korriku deri në 1 Gusht
 4. UNË JAM SI TI! – Fushata kundër fenomenit të trafikimit të personave
 5. Takime ndërgjegjësuese në qarkun e Fierit lidhur me fëmijët e pashoqëruar
 6. Strategjitë dhe Planet Kombëtare të Veprimit Antitrafik
 7. Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit
 8. Udhëzues për Identifikimin dhe Punën me Viktimat e Trafikimit
 9. Urdhër i kryeministrit për KRAT nr.6, 26 Janar 2017
 10. Memorandum Mirëkuptimi KKA – WV
 11. Memorandum KKA – PSH – ISHPSHSH
 12. Marrëveshje KKA – Polici – Caritas
 13. Baza Ligjore
 14. Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit
 15. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2017
 16. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2016
 17. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2014
 18. Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave – Shqiperia 2013
 19. Annual Report 2015
 20. Raport për zbatimin e Strategjisë së Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të Veprimit 2014-2017
 21. Raporte mbi Zbatimin e Strategjive dhe Planeve Kombëtare të Veprimit
 22. Mekanizmat kundër dhunës dhe trafikimit – Raport
 23. Raporte të Institucioneve Ndërkombëtare mbi Çështjet Antitrafik në Shqipëri
 24. Takime ndërgjegjësuese në qarkun e Elbasanit lidhur me fëmijët e pashoqëruar
 25. Takimi i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit
 26. Tiranë- Vijon ndërgjegjësimi mbi parandalimin e migracionit të parregullt 
 27. Berat – Vijon ndërgjegjësimi për migracionin e parregullt
 28. Shkodër – Takime konsultuese për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020
 29. Takim konsultues në Vlorë për Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020.
 30. Fier : Takime ndërgjegjësuese për projektin “Mbi parandalimin e migracionit të parregullt”
 31. Migrimi i parregullt: Takime info-ndërgjegjësuese në Lezhë
 32. Vlora në kalendarin për ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile mbi migracionin e parregullt drejt BE
 33. Gjirokastër – Takim informues mbi parandalimin e migracionit të parregullt
 34. Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë
 35. Shkodër – Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt
 36. Kukës – Takimi ndërgjegjësues i radhës për projektin mbi parandalimin e migracionit të parregullt
 37. Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020
 38. Trajnimet “Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2”
 39. Elbasan – Vijon fushata informuese “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!”
 40. “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!” – Tur takimesh në Dibër
 41. Takime në 12 qarqe, në zbatim të programit “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!”
 42. Trajnimet mbi respektimin e të drejtave të viktimave të trafikimit nga institucionet lokale të zbatimit të ligjit
 43. Kalendari i muajit kundër trafikimit të personave – Tetor 2017
 44. Selitë dhe Yzberisht : Takim informues me komunitetin rom dhe egjiptian
 45. Shqipëri-Kosovë, takim bashkëpunimi në luftën kundër trafikimit të personave
 46. Dita ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve – Aktivitet në Elbasan
 47. Flash mob dhe UN Gift box – Aktivitet ndërgjegjësues për 1 Qershorin
 48. Takime ndërgjegjësuese në Koplik, Shkodër
 49. Takime informuese në shkollat në Patos dhe Fier
 50. Takime ndërgjegjësuese në Tiranë
 51. Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë
 52. Takimet ndërgjegjësuese – Shkodër
 53. Vlorë, vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe punonjës socialë
 54. Takimet ndërgjegjësuese me studentë dhe pedagogë – Ndalesa e radhës, Vlora
 55. Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues e punonjës socialë në kryeqytet
 56. Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me gjimnazistë dhe nxënës në Tiranë
 57. Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me studentë në Shkodër
 58. Kalendari i takimeve në shkolla
 59. Drejtoria Antitrafik nis takimet ndërgjegjësuese nga Tirana dhe Farkë e Vogël
 60. Koodinatori Kombëtar takim me Komitetet Rajonale të Luftës kundër Trafikimit të Personave
 61. Zv/Ministrja e Punëve të Brendshme, vizitë pune në Mbretërinë e Bashkuar
 62. Mbahet takimi i radhës i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit
 63. Konferencë përmbyllëse e projektit “Fuqizimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri”
 64. KALENDARI I MUAJIT TETOR
 65. Nis fushata kombëtare “Muaji i Luftës kundër Trafikimit të Personave”
 66. Buletini Nr.12 (Janar-Shkurt-Mars-Prill 2017)
 67. Buletini informativ Nr.11 (Shtator-Nëntor-Dhjetor 2016)
 68. Buletini Informativ Nr.10 (Maj-Qershor-Korrik-Gusht 2016)
 69. MPB, Drejtoria Antitrafik – Buletini Special 2016
 70. Buletini Informativ – Prill 2016
 71. Buletin Informativ – Dhjetor 2014
 72. Edicioni special i Buletinit për javën Antitrafikim 18 – 24 Tetor 2014
 73. Mblidhet Task-Forca, hartohet përcaktohet plan-veprimi për të ardhmen
 74. Shqipëri – Kosovë – Mal i Zi, protokoll bashkëpunimi për antitrafikimin
 75. Përmirësimi i mekanizmit kombëtar të referimit në fushën e trafikimit te personave
 76. Trajnim për identifikimin e viktimave të trafikimit
 77. Tiranë – Takim i koordinatorëve Kombëtarë Rajonalë kundër trafikimit të personave
 78. Vjenë – Koordinatori Antitrafik në konferencën e OSBE
 79. Takim informues e ndërgjegjësues me nxënës e psikologë të 6 shkollave
 80. Mekanizmi Kombëtar i Referimit, implementim efektiv në nivel lokal
 81. Gjebrea firmos memorandum mirëkuptimi me WVA, me fokus fëmijët
 82. Takim me organizatat e shoqërise civile që punojnë me çështjet e trafikimit të personave
 83. Kalendari i aktiviteteve gjatë muajit të ndërgjegjësimit antitrafik Tetor 2015
 84. Kalendari i aktiviteteve ndërgjegjësuese, fushata Korrik – Gusht – Dhjetor 2015
 85. Spot – Fushatë ndërgjegjësimi kundër trafikimit
 86. KARTA SHËNDETËSORE FALAS PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT
 87. Vjenë, takim për parandalimin e migracionit të paligjshëm
 88. Së bashku kundër trafikimit të personave, 14 Maj 2015 – Video
 89. Takim përmbyllës i vizitës tematike të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM) pranë Këshillit të Evropës
 90. Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri
 91. Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave
 92. Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit të personave
 93. Policimi në komunitet një qasje pozitive në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore
 94. Takime informuese me Komitetet Rajonale Antitrafik mbi Linjën Kombëtare 116 006 dhe Aplikacionin “Raporto!Shpëto!
 95. Fuqizimi i strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit
 96. NË KUADËR TË JAVËS KOMBËTARE ANTITRAFIKIM (20 tetor)
 97. Raporti i SHBA per eleminimin e punes per femijet dhe identifikimin e viktimave te trafikimit
 98. Zv/ministrja Gjerbrea pret Drejtorin e Qendrës Rajonale të MARRI-t në Shkup, Maqedoni
 99. Dhuna në familje – Takim mes Gjebreas dhe OJF/Prezantohet studimi
 100. Lufta kundër trafikimit të brendshëm të fëmijëve: Sfidat dhe zgjidhjet
 101. Raporti i DASH-it për trafikimin 2013 – Shqipëria del nga lista e vëzhgimit
 102. Konferenca e Linjës Kombëtare 116 006 dhe Aplikacionit “Raporto! Shpëto!”
 103. Gjebrea në konferencën “Prezantimi i gjetjeve paraprake të studimit” – Maqedoni
 104. Ndjekje penale proaktive për veprat e trafikimit të personave
 105. Aplikacione telefonike për të identifikuar viktima të mundshme të trafikut
 106. Zv/ministria Gjebrea pret kryetarin e Fondacionit për Trafikimin e Personave në Mbretërinë e Bashkuar
 107. Antitrafikimi / Gjebrea: Mungesa e koordinimit në nivel vendor, kushtëzon suksesin
 108. Gjebrea: Bashkëpunimi Prokurori-Polici, kyç për luftën anti-trafik
 109. Operatorët turistike shprehin angazhimin në luftën antitrafik
 110. Adresimi i Anti-Trafikimit me anë të Teknologjisë Celulare
 111. Grup Këshillimor i Shoqërisë Civile për Luftën Anti-trafik të Qënieve Njerëzore
 112. Aktivitete të Njësisë Antitrafik
 113. Vizioni i ri për funksionimin e Komitetit Shtetëror Antitrafik