Elora KOKALARI

Drejtor i Kabinetit

Znj. Elora Kokalari, është Drejtore e Kabinetit të Ministrit të Brendshëm që nga Janari 2019.