Lorena PULLUMBI

Drejtor i Kabinetit

Znj. Lorena Pullumbi, është Drejtore e Kabinetit të Ministrit të Brendshëm që nga Dhjetori 2020.