MB – Arsimimi dhe kualifikimet e drejtorëve të përgjithshëm dhe drejtorëve të drejtorive

MPB – Arsimimi dhe Kualifikimi i Nëpunësve të Nivelit të Lartë Drejtues

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA