Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, H. 1, 1001 Tiranë, Shqipëri

E-mail:  Ministria.Brendshme@mb.gov.al

Font Resize

© Ministria e Brendshme 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.