Kalendari i takimeve në shkolla

Kalendari i takimeve informuese dhe ndërgjegjësuese që do të zhvillohem nga Drejtoria e Antitrafikut gjatë periudhës Mars – Prill – Maj 2017 në shkolla të mesme dhe 9-vjeçare, në 12 qarqet e vendit (Tiranë, Lezhë, Dibër, Kukës, Durrës, Berat, Fier, Vlorë, Shkodër, Elbasan, Korçë, Vlorë).

  1.  MPB, Drejtoria e Antitrafikut KALENDARI I TAKIMEVE Ne SHKOLLA (Mars-Maj 2017)