Kalendari i aktiviteteve ndërgjegjësuese, fushata Korrik – Gusht – Dhjetor 2015