Institucione në varësi

Institucione në varësi dhe Drejtoritë e Ministrisë së Brendshme – 2019

 

Policia e Shtetit

Drejtor: Ardi Veliu

email: policiaeshtetit@asp.gov.al

Website: www.asp.gov.al/

 

Garda e Republikës

Komandant: Gramos Sako

Tel: 04 2274547
email: institucioni@garda.gov.al
Website: www.garda.gov.al/

Adresa: Rruga e Elbasanit, Pallati i Brigadave, Tiranë

 

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA)

Drejtor: Muhamet Rrumbullaku

Tel: 0800 90 90

email: ankesa@shcba.gov.al
Website: shcba.gov.al/

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, IKMT

Drejtor: Dallëndyshe Bici
Tel: 04 222 39 33
email: media@ikmt.gov.al
Website: ikmt.gov.al/

Adresa: Rruga“Muhamet Gjellosha”, Pranë Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë

 

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Drejtor: Bekim Murati

Email: Bekim.Murati@mb.gov.al

 

Qendra e Pushimit të MB-së, Durrës

Drejtor: Ahmet Doda

email: Ahmet.Doda@mb.gov.al

Adresa: Durrës

 

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit

Drejtor: Eliot Jaupllari

email:  Eliot.jaupllari@mb.gov.al

 

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit

Drejtor: Anila Agalliu

email: Anila.Agalliu@mb.gov.al

Adresa: Rruga“Myslym Keta”, Babrru, Tiranë

 

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike 

Drejtor: Orest Çakuli

Tel: +355 42 26 99 62

email: Orest.Cakulli@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Drejtor: Bledar Doracaj

Tel: 04 2226802
email: bledar.doracaj@punetebrendshme.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave, DPGJC

Drejtor: Sokol Peza
email: Sokol.peza@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Sistemeve Informatike, DPGJC

Drejtor: Shpetim Cokaj
email: Shpetim.Cokaj@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore

Drejtor:

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

Drejtor: Ardian Bita

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Drejtor: Idriz Haxhiaj

Email: Idriz.Haxhiaj@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

Drejtor:

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe e Funksioneve të Deleguara

Drejtor: Alma Mele

Email: Alma.mele@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

Drejtor: Adriatik Mema

Email: Adriatik.Mema@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Drejtor: Elona Hoxha

Email: Elona.Hoxha@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Drejtor: Sadleva Bodo

email:  Sadleva.Bodo@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Drejtor: Sokol Sheti
email: Sokol.Sheti@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit

Drejtor: Julia Done

Email: Julia.Done@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Drejtor: Aida Shehi
email: Aida.Shehi@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Drejtor: Viktor Hysaj
email: viktor.hysaj@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

Drejtor:

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Drejtor: Irma Bime
email: Irma.Bime@mb.gov.al

 

Drejtoria e Auditimit

Drejtor: Arjan Sulaj
email: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Agjensia e Blerjeve të Përqendruara

Drejtor: Edlira Naqellari

email: Edlira.Naqellari@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Zhvillimeve të Prokurimeve

 

Drejtor:

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria Teknike

Drejtor: Jonarda Qurku

Emial: Jonarda.Qurku@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Standarteve dhe Monitorimit të Cilësisë

Drejtor: Elton Hysko

email: Elton.hysko2@mb.gov.al

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë

 

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave të Prokurimeve të Përqëndruara

Drejtor:

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë