Fusha e përgjegjësisë dhe Rregullorja

Ministria e Brendshme është organi përgjegjës për zbatimin e politikës së punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë, është aparati organizativ dhe profesional, që i shërben interesit publik me paanësi ….  Më shumë

 

Rregullore e brendshme për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Brendshme 2023 – PDF