Fusha e përgjegjësisë dhe Rregullorja

Dokumenta

Fusha e përgjegjësisë së Ministrisë së Brendshme

Postuar më: 14 Shtator 2017

Ministria e Brendshme është organi përgjegjës për zbatimin e politikës së punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë, është aparati organizativ dhe profesional,që i shërben interesit publik me paanësi, duke zbatuar(…)
Më shumë

Rregullore e brendshme për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Brendshme – PDF