Struktura Organizative

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Elena Pici


Kontakt

e-mail: Elena.Pici@mb.gov.al

Policia e Shtetit (Institucion varësie)

Gledis Nano


Kontakt

e-mail: Gledis.Nano@asp.gov.al

www.asp.gov.al

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako


Kontakt

e-mail: Gramos.Sako@garda.gov.al

www.garda.gov.al

IKMT (Institucion varësie)

Kryeinspektor Ajet Zyberi


Kontakt

e-mail: Ajet.Zyberi@mb.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë

Silvana Banushi


Kontakt

e-mail: Silvana.Banushi@mb.gov.al

 

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore

AMP (Institucion varësie)

Muhamet Rrumbullaku


Kontakt

e-mail: Muhamet.Rrumbullaku@amp.gov.al

www.shcba.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave për Rendin dhe Sigurinë Publike

Idriz Haxhiaj (I komanduar)


Kontakt

e-mail: Idriz.Haxhiaj@mb.gov.al

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV)

Enea Hoti


Kontakt

e-mail: Enea.Hoti@mb.gov.al

https://amvv.qeverisjavendore.gov.al/

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Ardian Maçi


Kontakt

e-mail: Ardian.Maci@mb.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave për Çështjet Vendore dhe Prefekturat

Silvana Banushi (E komanduar)


Kontakt

e-mail: Silvana.Banushi@mb.gov.al

Agjencia e Administrimit të Pasurive dhe Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara

AAPSK (Institucion varësie)

Kryeadministrator Adrian Koni


e-mail: Adrian.Koni@aapsk.gov.al

https://aapsk.gov.al/

Drejtoria e Monitorimit

Ferdinant Tarazhi


Kontakt: Ferdinant.Tarazhi@mb.gov.al

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive

Idriz Haxhiaj


Kontakt

e-mail: Idriz.haxhiaj@mb.gov.al

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit


Kontakt

e-mail:

Koordinatori për Bashkëqeverisjen

Ernest Pupla


e-mail: Ernest.Pupla@kryeministria.al

www.shqiperiaqeduam.al

Drejtoria e Programit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Fatmir Shehu


Kontakt

e-mail: Fatmir.Shehu@mb.gov.al

Drejtoria e Azilit dhe të Huajve, si dhe Shtetësisë

Blerina Konçi


Kontakt

e-mail: Blerina.Konçi@mb.gov.al

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Suela Jahaj


Kontakt

e-mail: Suela.Jahaj@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Vangjush Stavro


Kontakt

e-mail: Vangjush.Stavro@mb.gov.al

Koordinator i Rrjetit Antikorrupsion (Gjendjes Civile)

Blerina Karaj


Kontakt

email: blerina.karaj1@drejtesia.gov.al

Drejtoria e Hartimit të Procedurave dhe Dokumenteve Biometrike

(DPGJC)

Sokol Peza


Kontakt

e-mail: Sokol.Peza@mb.gov.al

Drejtoria e Administrimit të Regjistrave dhe Kontrollit të Shërbimeve

(DPGJC)


Kontakt

e-mail:

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Viktor Hysaj


Kontakt

e-mail: Viktor.Hysaj@mb.gov.al

Drejtoria e Miradministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve


Kontakt

e-mail:

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Eliot Jaupllari


Kontakt

e-mail: Eliot.Jaupllari@mb.gov.al

Qendra e Pushimit, Durrës (Institucion varësie)

Ahmet Doda


Kontakt

e-mail: Ahmet.Doda@mb.gov.al

Shërbimi Zjarrfikës – Drejtoria e Përgjithshme

Holta Komino


Kontakt

e-mail: Holta.Komino@mb.gov.al

Agjencia për Hartimin e Programeve të Veçanta të Shtetësisë

Bledar Skënderi


Kontakt

e-mail: Bledar.Skënderi@mb.gov.al

Drejtoria e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun

Ardian Bita


Kontakt

e-mail: Ardian.Bita@mb.gov.al

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Kastriot Dervishi


Kontakt

e-mail: Kastriot.Dervishi@mb.gov.al

Drejtoria e Auditimit

Arjan Sulaj


Kontakt

e-mail: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

Qendra Pritëse për Azilkërkues (Institucion varësie)

Ermir Aliçka


Kontakt

e-mail: Ermir.Aliçka@mb.gov.al

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP)

Endri Mullai


Kontakt: Endri.Mullai@mb.gov.al

www.abp.gov.al

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

Daniela Çekani


Kontakt

e-mail: Daniela.Çekani@mb.gov.al