Aktiviteti i OFL në 2020 - Ministria e Brendshme
Postuar më: 10/01/2021

Aktiviteti i OFL në 2020

OFL NGA 1 SHKURTI DERI NË 31 DHJETOR 2020

OFL ka përpunuar dhe përfunduar verifikimin pasuror për 515 dosje:

243 dosje janë referuar në SPAK për 1,877 pasuri.

Janë referuar 160 dosje, për 183 subjekte në SPAK për 1,770 pasuri në total:

 • 1013 pasuri të paluajtshme,
 • 474 pasurive të luajtshme
 • 262 aktivitete tregtare, kuota/asete,
 • 19 llogari bankare
 • 1 vlerë monetare dhënë hua të tretëve
 • 1 OJF

Janë referuar 83 dosje nga Policia e Shtetit në SPAK në rastet e emergjencës, për 107 pasurive:

 • 10 pasuri të paluajtshme
 • 94 pasurive të luajtshme
 • 3 aktivitete tregtare, kuota/asete

105 vendime të Gjykatës së Posaçme për 641 pasuri – (43 % e dosjeve të referuara)

 • 314 pasuri të paluajtshme;
 • 224 pasuri të luajtshme;
 • 98 aktivitete tregtare;
 • 5 llogari bankare.

*Këto pasuri i kanë kaluar, sipas procedurave, në administrim të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara.