Të dhëna - 39 vendime të trupave të KJV nga nisja e detyrës - Ministria e Brendshme
Postuar më: 23/02/2021

Të dhëna – 39 vendime të trupave të KJV nga nisja e detyrës

Të dhëna – 39 vendime të trupave të KJV në total:

⇒ 28 konfirmime në detyrë;

⇒ 4 përjashtime nga detyra;

⇒ 5 zyrtarë janë dorëhequr nga detyra;

⇒ 1 proces i ndërprerë, pasi zyrtari doli në pension pleqërie;

⇒ 1 proces në gjykim, në pritje të vendimit.