Zgjidh mundësitë, JO migracionit të parregullt - SPOT sensibilizues - Ministria e Brendshme
Postuar më: 24/10/2020

Zgjidh mundësitë, JO migracionit të parregullt – SPOT sensibilizues

Zgjidh mundësitë, JO migracionit të parregullt – SPOT sensibilizues

 

Ky projekt u realizua me mbështetjen e Qeverisë Shqiptare, në kuadër të projektit “Parandalimi i migracionit të pasigurt nga Shqipëria në vendet anëtare të BE”, si dhe mbështetjen financiare të Qeverisë Holandeze.

 

Ministria e Brendshme

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

IOM (International Organization for Migration)