Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V - Ministria e Brendshme
Postuar më: 07/02/2020

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V

Ministria e Brendshme kërkon 36 praktikantë, sipas ndarjes:

Aparati i Ministrisë së Brendshme kërkon 8 praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(2) Ekonomik;

(1) Matematikë;

(2) Histori.

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Informatikë Ekonomike/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(1) Inxhinieri Mekanike/Mekatronike;

(1) Shkenca Sociale.

IKMT kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Administrata e Prefektit në Qark kërkon 22 praktikantë sipas ndarjes:

Qarku Berat kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Shoqërore/Arkivist;

(1) Juridik.

Qarku Dibër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(1) Inxhinieri Ndërtimi.

Qarku Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Ndërtimi/Shkenca Inxhinierike.

Qarku Elbasan kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Juridik/Inxhinieri.

Qarku Gjirokastër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Qarku Korçë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Punë sociale/Psikologji.

Qarku Kukës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike;

(1) Shkenca Inxhinierike.

Qarku Lezhë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Qarku Shkodër kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(2) Shkenca Edukimi.

Qarku Vlorë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Histori/ Gjeografi.

 

Apliko këtu

 

Më shumë: http://praktika.arsimi.gov.al/?page_id=1107