Agjencia e Blerjeve të Përqendruara (ABP) shpall konkurimin për 10 vende të lira - Ministria e Brendshme
Postuar më: 13/11/2019

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara (ABP) shpall konkurimin për 10 vende të lira

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara ka filluar procedurat për plotësimin e 10 vendeve të lira të punës, konkretisht:

  • Koordinator/e, Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve – 4 vende
  • Përgjegjës/e Sektori, Drejtoria Teknike – 2 vende
  • Përgjegjës/e, Sektori i Standardeve dhe Analizës, Drejtoria e Standardeve dhe Monitorimit të Cilësisë – 1 vend
  • Specialist/e, Drejtoria Teknike  – 1 vend
  • Specialist/e, Drejtoria e Standardeve dhe Monitorimit të Cilësisë – 2 vende

Përshkrimi i punës, kriteret dhe dokumentacioni – KLIKO