Turqia ofron 11 bursa studimi, për Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës - Ministria e Brendshme
Postuar më: 11/10/2019

Turqia ofron 11 bursa studimi, për Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës

Turqia ofron 11 bursa studimi, për Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës

Qeveria turke, për vitin akademik 2019 – 2020 ka akorduar 5 bursa studimi për Policinë e Shtetit dhe 6 të tjera për Gardën e Republikës.

Të rinjtë që duan të ndjekin studimet në Akademinë e Policisë, në Ankara, në kursin “Trajnim i Nivelit të Parë Superior”, duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

– Të jetë punonjës policie, me diplomë në nivelin “Bachelor”, ose me diplomë ekuivalente;

– Të mos jenë diplomuar nga Fakulteti i Shkencave të Sigurisë, në Akademinë e Policisë Kombëtare Turke;

– Të përmbushin kërkesat për të qenë një oficer policie në Shqipëri.

Dokumentet e kërkuara:

Kopje e noterizuar dhe përkthyer në turqisht e diplomës së shkollës së lartë dhe listës së notave;

– Kopje e pasaportës;

– Dy fotografi;

Formulari i aplikimit në turqisht (bashkëlidhur)

 

Për Gardën e Republikës janë akorduar 6 të drejta studimi afatgjatë, pranë shkollave ushtarake në Turqi për vitin akademik 2019-2020.

Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

– Të jenë të moshës deri 21 vjeç (deri në 1 shtator 2019);

– Të kenë përfunduar arsimin e mesëm në vitin 2019, ose në vitet e mëparshme, pa shkelur kriterin e moshës dhe me notë mesatare të 3 viteve mbi 8;

– Të jenë të aftë nga ana shëndetësore, vërtetuar me raport mjeko-ligjor dhe të mos jenë të dënuar penalisht, apo nën hetim për vepra penale.

Dokumentet e kërkuara:

 1. Kërkesa e aplikantit
 2. Formulari i të dhënave
 3. Fotokopje e noterizuar e certifikatës së notave, e legalizuar nga MAS
 4. Dëshmi penaliteti
 5. Vërtetim nga Gjykata
 6. Vërtetim nga Prokuroria
 7. Vërtetim nga Përmbarimi
 8. Fotokopje e ID
 9. Fotokopje e pasaportës
 10. Certifikatë familjare
 11. Fotografi për dokumentet (4×6) 4 copë dhe në CD
 12. Raport mjeko-ligjor nga KML
 13. Raport nga mjeku që nuk ka sëmundje infektive
 14. Analizat e grupit të gjakut
 15. Analizat Hepatit B, C dhe IV/AIDS
 16. Formular i vetë-deklarimit

 

Kandidatët do t’i nënshtrohen testimit në tre faza, ku përfshihen:

– Testim psikologjik (intervistim);

– Testim i aftësive fizike;

– Vlerësim i aftësive shëndetësore.

Testimi do të zhvillohet sipas normave dhe kritereve të përcaktuara nga pala turke.

 

Aplikantët duhet të dërgojnë dokumentet në adresën e email-it vojsi.bendaj@garda.gov.al pranë Gardës si dhe në adresën policiaeshtetit@asp.gov.al  për Policinë.

Afati i fundit i aplikimit është data 15 tetor 2019, në ora 16:00.

Në datat 16 dhe 17 tetor do të bëhet konkursi dhe përzgjedhja e kandidatëve fitues, në Akademinë e Sigurisë për Policinë dhe në Gardën e Republikës.