Komisioni i Vettingut në Polici, SHÇBA dhe Gardë ka nisur punën me 45 dosjet e para - Ministria e Brendshme
Postuar më: 30/05/2019

Komisioni i Vettingut në Polici, SHÇBA dhe Gardë ka nisur punën me 45 dosjet e para

Komisioni i Vettingut në Polici, SHÇBA dhe Gardë ka nisur punën me 45 dosjet e para

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, ka përzgjedhur 45 emrat e parë që do t’i nënshtrohen procesit të Vettingut.

Subjektet e vlerësimit janë në detyrat më të larta drejtuese në Policinë e Shtetit, 31 punonjës, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA), 12 punonjës dhe në Gardën e Republikës, 2 punonjës.

Dosjet e vetë-deklarimit janë tërhequr nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit dhe ka nisur puna në fazën e parë, ajo e shqyrtimit të deklaratave, kërkimit të informacioneve dhe verifikimeve përkatëse.

Sipas parashikimeve ligjore, pas procesit të hetimit administrativ, do të mbahet për çdo subjekt seancë e hapur dëgjimore.

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT