Regjistroni Adresën aktuale pa gjobë, deri në 10 maj - Ministria e Brendshme
Postuar më: 23/04/2019

Regjistroni Adresën aktuale pa gjobë, deri në 10 maj

KUJTESË mbi pezullimin e masës administrative/gjobë për të gjithë shtetasit që nuk e kanë bërë regjistrimin e vendbanimit aty ku banojnë realisht.

Pezullimi i masës administrative zgjat deri në datë 10 maj 2019.

Për të bërë regjistrimin FALAS, qytetarët duhet të dorëzojnë pranë zyrave të Gjendjes Civile këto dokumente:

  • Dokument i pronësisë, ose kontratë qiramarrje/huadhënie/përdorimi apo banimi (fotokopje e noterizuar
  • Fotokopje e Kartës së Identitetit për çdo person mbi 16 vjeç