Ministria e Brendshme fton çdo qytetar që i skadon karta ID në 2019, të aplikojë për dokumentin e ri, pa pritur ditën e fundit të vlefshmërisë së saj - Zgjatja e afatit të vlefshmërisë deri në 31.12.2019, nuk do të thotë se aplikimin mund ta bëni afër kësaj date - Shmangi radhët, aplikoni më herët! - Ministria e Brendshme
Postuar më: 03/04/2019

Ministria e Brendshme fton çdo qytetar që i skadon karta ID në 2019, të aplikojë për dokumentin e ri, pa pritur ditën e fundit të vlefshmërisë së saj – Zgjatja e afatit të vlefshmërisë deri në 31.12.2019, nuk do të thotë se aplikimin mund ta bëni afër kësaj date – Shmangi radhët, aplikoni më herët!