Rezultatet - Thirrja e katërt e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës - Ministria e Brendshme
Postuar më: 20/03/2019

Rezultatet – Thirrja e katërt e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Thirrja e katërt e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës – 20.03.2019

Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.4.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar, si dhe Urdhrit nr.40, datë 24.01.2019 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për shpalljen e “Thirrjes së katërt” në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”, pas mbledhjes së Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve për aparatin e Ministrisë së Brendshme si dhe Institucionet e Varësisë, u shpallën kandidatët fitues për këtë program sipas tabelës bashkëlidhur.