Komisioni për Sigurinë Kombëtare miratoi ndryshimet në ligjin për pajisjen me pasaporta - Ministria e Brendshme
Postuar më: 29/01/2019

Komisioni për Sigurinë Kombëtare miratoi ndryshimet në ligjin për pajisjen me pasaporta

Komisioni për Sigurinë Kombëtare miratoi ndryshimet në ligjin për pajisjen me pasaporta

Komisioni për Sigurinë Kombëtare shqyrtoi dhe miratoi projektligjin  “Për një ndryshim në ligjin nr.8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”

E ftuar në Komision, për të shpjeguar ndryshimet e propozuara nga Ministria e Brendshme ishte zëvendësministrja Rovena Voda. Ajo theksoi se propozimet  për ndryshim të ligjit, vijnë si nevojë e lehtësimit të shërbimeve për qytetarët e Shqipërisë. Sipas Vodës, ligji ka qenë i kufizuar vetëm në rastin e pajisjes me pasaportë biometrike, kurse në rastin e ripajisjes, përkufizohej me një fjali të vetme, e cila adresonte të njëjtat procedura si në rastin e pajisjes.

“Kjo nevojë lind edhe për shkak të rritjes së fluksit të qytetarëve për ripajisje me pasaportë, sepse në fund të 2019 shumë pasaportave iu vjen fundi i vlefshmërisë kështu që nëpërmjet këtij ndryshimi përcaktohet qartë kur shtetasi ka të drejtë të ripajiset me pasaportë biometrike. Ripajisja me pasaportë  duhet të ketë disa kushte më lehtësuese, sesa pajisja. Për këtë arsye janë hapur disa zyra të vogla dhe në vazhdim po punojmë për hapjen e zyrave më të mëdha në të gjithë vendin”, tha Voda.