Njoftim për zhvillimin e intervistës për Oficerë Sigurie në datat 28 dhe 29 Janar 2019, orë 10.00, në Akademinë e Sigurisë (Lista bashkëngjitur) - Ministria e Brendshme
Postuar më: 25/01/2019

Njoftim për zhvillimin e intervistës për Oficerë Sigurie në datat 28 dhe 29 Janar 2019, orë 10.00, në Akademinë e Sigurisë (Lista bashkëngjitur)

Njoftim për zhvillimin e intervistës për Oficerë Sigurie në datat 28 dhe 29 Janar 2019, orë 10.00, në Akademinë e Sigurisë

(Kliko listën bashkëngjitur)