» Telefononi SHÇBA për çdo shkelje apo abuzim të punonjësve të Policisë në numrin falas 0800 90 90
Postuar më: 19/11/2018

Telefononi SHÇBA për çdo shkelje apo abuzim të punonjësve të Policisë në numrin falas 0800 90 90

Telefononi SHÇBA për çdo shkelje apo abuzim të punonjësve të Policisë në numrin falas 0800 90 90