Kënaqësia e publikut me punën e Policisë në Shqipëri - Ministria e Brendshme
Postuar më: 04/07/2018

Kënaqësia e publikut me punën e Policisë në Shqipëri

Sondazhi – Kenaqesia e publikut me Policine.pptx

Studim i realizuar në harkun kohor: Prill – Maj 2018

Programi forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri
(FAZA II, SCPA)