» 3 formularët për procesin e Vetting-ut në Polici, Gardë e SHÇBA
Postuar më: 05/04/2018

3 formularët për procesin e Vetting-ut në Polici, Gardë e SHÇBA

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA

DEKLARATË PËR KONTROLLIN E FIGURËS.doc                     Shkarko dokumenta

DEKLARATË E PASURISË.docx                                                     Shkarko dokumenta

FORMULARI I VETËVLERËSIMIT PROFESIONAL.doc               Shkarko dokumenta