Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile - Qarku Gjirokastër - Ministria e Brendshme
Postuar më: 22/02/2016

Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile – Qarku Gjirokastër