Buletini Informativ - Mars 2014 - Ministria e Brendshme
Postuar më: 14/04/2014

Buletini Informativ – Mars 2014

Buletini_mujor_Mars_2014

EN_-_Buletini_mujor_6_-_Mars_2014

Ky është Buletini Informativ mbi aktivitetin e strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për muajin Mars 2014.