Struktura Organizative

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Dritan Palnikaj


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (Institucion varësie)

Ardi Veliu


Kontakt:
Email: [email protected]

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore


Kontakt:

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (Institucion varësie)

Muhamet Rrumbullaku


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

 


Kontakt:

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike


Idriz Haxhiaj

Kontakt: [email protected]

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve


Kontakt:

Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe e Funksioneve të Deleguara

Alma Mele


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

Adriatik Mema


Kontakt: [email protected]

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Elona Hoxhaj


Kontakt:

[email protected]

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Sadleva Bodo


Kontakt:

[email protected]

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Sokol Sheti


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit

Julia Done


Kontakt:

[email protected]

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Aida Shehi


Kontakt:

Email: [email protected]

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Viktor Hysaj


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

 


Kontakt:

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Irma Bime


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Bledar Doracaj


Kontakt:
[email protected]

Drejtoria e Auditimit

Arjan Sulaj


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave

Sokol Peza


Kontakt:
Email: [email protected]

Drejtoria e Sistemeve Informatike

Shpëtim Çoku (i autorizuar)


Kontakt:
Email: Shpëtim Ç[email protected]

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Drejtor: Edlira Naqellari


Kontakt: [email protected]

Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve

 


Kontakt:

 

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave

Drejtoria Teknike


Kontakt:

Drejtoria e Standarteve dhe Monitorimit të Cilësisë

Elton Hysko


Kontakt:

[email protected]

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT)

Dallëndyshe Bici


Kontakt:
Email: [email protected] – www.ikmt.gov.al

Drejtoria e PMNZSH (Zjarrfikëset)

Alfred Kristuli


Kontakt:
Email: [email protected]

Qendra e Pushimit të MB-së (Institucion varësie)

Ahmet Doda


Kontakt:

[email protected]

 

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (Inst. varësie)

Bekim Murati


Kontakt:
Email: [email protected]

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit (Institucion varësie)

Anila Agalliu


Kontakt:
Email: [email protected]

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Eliot Jaupllari


Kontakt:
Email: [email protected]