Postuar më: 14 Qershor 2017

Medalje nderi për ish-oficerin Artan Cuku

Ministri i Punëve të Brendshme Dritan Demiraj i jep ish-Drejtuesit të Strukturave të Policisë së Shtetit, Artan Cukut (Pas vdekjes) Medaljen e Nderit, me motivacionin:

Për merita dhe shërbime të veçanta në luftën ndaj krimit, sigurimit të rendit e të qetësisë publike”.