Buletini i MPB-së

Buletini i MPB-së

Buletini 17 Tetor - 17 Nentor 2013

Buletini i punës së Policisë së Shtetit për periudhën 17 Tetor - 17 Nentor.