Postuar më: 20 Prill 2017

Ndryshimet ne Ligjin per Policine e Shtetit, miratuar ne Kuvend

Dokumentat e bashkëngjitura

Keto jane ndryshimet e miratuara nga Kuvendi i Shqiperise, ne ligjin per Policine e Shtetit.