Postuar më: 02 Korrik 2017

"Ministri nuk ka asnje lidhje me procedurat e prokurimit"

Ministri i Puneve te Brendshme Dritan Demiraj, referuar nje lajmi te rreme te botuar ne gazeten Shqiptarja.com dhe ripublikuar ne media te tjera per firmosje tenderash, deklaron se nuk ka lidhje me asnje procedure prokurimi ne Ministrine e Puneve te Brendshme. 

Funksionet e Titullarit te Autoritetit Kontraktor i ushtron Sekretari i Pergjithshem. 

Ministri Demiraj kerkon pergenjeshtrimin e ketij lajmi te rreme.