Postuar më: 10 Gusht 2016

Gjeni emrin në listen e zgjedhësve, Bashkia Dibër

Per plotesimin e detyrimeve te Kodit Zgjedhor, Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile ka publikuar online listen e zgjedhesve per Kryetar te Bashkise Diber, te dates 11 shtator 2016, ne adresen:

http://95.107.164.36/votinglistapp/