Drejtoria

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Anila Trimi

Kontakt:

Email: Anila.Trimi@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (Institucion varësie)

Haki Çako

Kontakt:

Email: Haki.Cako@asp.gov.al

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako

Kontakt:

Email: gramossako@yahoo.com

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Integrimit

Zhanina Dapi

Kontakt:

Email: Zhanina.dapi@punetebrendshme.gov.al

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (Institucion varësie)

Eduart Merkaj

Kontakt:

Email: Eduart.Merkaj@shcba.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Antitrafikut dhe Azilit

Anila Trimi

Kontakt:

Email: Anila.trimi@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Julia Done

Kontakt:

Email: Julia.done@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Bledar Doracaj

Kontakt:

Email: bledar.doracaj@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile

Shemsi Prençi

Kontakt:

Email: Shemsi.Prenci@punetebrendshme.gov.al

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT)

Dallëndyshe Bici

Kontakt:

Email: diti.bici@yahoo.fr

Drejtoria e Financave

Viktor Hysaj

Kontakt:

Email: viktor.hysaj@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Prokurimeve të Përqëndruara

Valbona Kaso

Kontakt:

Email: Valbona.Kaso@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Arjan Sulaj

Kontakt:

Email: Arjan.Sulaj@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm

Evi Robo

Kontakt:

Email: Evi.robo@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Koordinimit me Prefekturat

Bekim Murati

Kontakt:

Email: bekim.murati@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e MZSH-së

Alfred Kristuli

Kontakt:

Email: alfred.kristuli@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Azilit

Alma Mele

Kontakt:

Email: alma.mele@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria Juridike dhe Përafrimit të Legjislacionit

Sokol Sheti

Kontakt:

Email: Sokol.sheti@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Komunikimit & IT

Ardian Bita

Kontakt:

Email: ardian.bita@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Ina Muçaj

Kontakt:

Email: Ina.Muçaj@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Planifikimit Strategjik

Loran Sevi

Kontakt:

Email: Loran.sevi@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve

Fatjola Lubonja

Kontakt:

Email: Fatjola.Lubonja@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Antitrafikut

Kontakt:

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Irma Bime

Kontakt:

Email: Irma.Bime@punetebrendshme.gov.al

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike (Institucion Varësie)

Orest Çakuli

Kontakt:

Email: Orest.Cakuli@punetebrendshme.gov.al

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit (Institucion varësie)

Ermir Aliçka

Kontakt:

Email: Ermir.Aliçka@punetebrendshme.gov.al

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Vait Sinaj

Kontakt:

Email: Vait.Sinaj@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit (Institucion varësie)

Irfan Dashi

Kontakt:

Email: Irfan.Dashi@punetebrendshme.gov.al

Qendra e Pushimit të MB-së (Institucion varësie)

Roni Shqiopa

Kontakt:

Email: roni.shqiopa@punetebrendshme.gov.al