Postuar më: 20 Tetor 2016

Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia

Ministri Tahiri: Në përgjigje të problematikave që janë hasur në zbatim të legjislacionit penal në lidhje me veprat penale në fushën e drogës, propozoj disa ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia për veprat penale në fushën e drogave.

Dokumentat e bashkëngjitura